Prifysgol Aberystwyth – Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru – Cynhadledd Gorffennol Digidol, Chwefror 6-8 2018 – Llety

Wedi’i threfnu gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru, mae Gorffennol Digidol yn gynhadledd flynyddol ddau ddiwrnod sy’n canolbwyntio ar dechnolegau arloesol ar gyfer cipio data, dehongli a lledaenu gwybodaeth am dreftadaeth Cymru, y DU a thu hwnt. Tra cyfuno unigolion o’r sectorau masnachol, cyhoeddus, academaidd, trydyddol a gwirfoddol, bwriad y gynhadledd yw hyrwyddo dysgu, trafodaeth a dadl ynghylch ystod eang o dechnolegau digidol sy’n cael eu defnyddio, neu sydd ar fin cael eu creu, er mwyn cofnodi a deall yr awyrgylch hanesyddol.

Lleoliad

Aberystwyth